Uw privacy bij eenchaletoptexel.nl

Uw privacy bij eenchaletoptexel.nl

In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonlijke gegevens wij als klant of gebruiker van onze websites van u verzamelen, hoe wij daarmee omgaan, wat uw rechten zijn en met welke partijen wij samenwerken. Wij vinden het van groot belang dat onze diensten betrouwbaar en transparant zijn. Wij gaan discreet en zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en zorgen ervoor dat wij ons houden aan de geldende wet- en regelgeving.

1. 1. Verantwoordelijke persoon
Dit is de privacyverklaring van Een chalet op Texel; de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens die wij via de volgende website ontvangen:
www.eenchaletoptexel.nl

2. 2. Hoe gebruikt een Chalet op Texel uw persoonsgegevens?
In deze rubriek vindt u informatie over de verschillende doeleinden waarvoor Een Chalet op Texel uw persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens het betreft, wat de wettelijke basis is voor het gebruik ervan en hoe lang de gegevens worden opgeslagen.

2.1 Gegevens die u deelt op het platform van Een Chalet op Texel
Op onze websites hebben gebruikers de mogelijkheid om advertenties en andere informatie te delen met andere gebruikers, zodat deze gedeelde informatie toegankelijk is voor andere gebruikers. Aangezien onze website u ook de mogelijkheid biedt om rechtstreeks contact op te nemen met een huurder of verhuurder, raden wij u aan om na te denken over hoe u uw persoonlijke informatie met anderen deelt. U bent verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die u deelt via onze website en daarom kunnen wij de privacy of veiligheid van de gegevens die u deelt met andere gebruikers niet garanderen.

2.2 Beantwoorden van uw vragen of klachten en service mails
Vragen over een bepaalde advertentie, verzoek of andere opmerkingen of klachten kunnen per e-mail naar ons worden gestuurd en worden doorgegeven aan onze klantenservice. In dat geval gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om uw vragen te verwerken, om opnieuw contact met u op te nemen en om andere noodzakelijke maatregelen te nemen in het kader van uw klacht of verzoek. Wij registreren wanneer wij contact met u hebben opgenomen via welk kanaal, de reden van het contact en de relevante inhoud van wat er is besproken of de e-mails die zijn uitgewisseld. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst met u uit te voeren of zijn in het legitieme belang van Een Chalet op Texel om u nog beter van dienst te kunnen zijn. De gegevens die de klantendienst over u opslaat worden 7 jaar bewaard.

2.3 Informatie over uw bezoek aan en gebruik van een Chalet op de website van Texel
Wanneer u onze website bezoekt, worden sommige van uw gegevens automatisch op onze server opgeslagen, zoals bijvoorbeeld welke webpagina u bezoekt, de naam van uw computersysteem en het type internetbrowser.
2.4 Marketing
Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Dit geldt ook voor onze adverteerders, het is ten strengste verboden om de contactgegevens die onze adverteerders via onze website aan derden door te verkopen.
2.5 Online gastenboek
Na een verblijf in een accommodatie aangeboden op het platform van Een Chalet op Texel kunt u een recensie plaatsen op onze website. Deze recensie is zichtbaar voor alle bezoekers van de website. U wordt gevraagd om bij voorkeur uw volledige naam, maar in ieder geval uw voornaam en uw woonplaats in de recensie op te nemen, omdat deze informatie de betrouwbaarheid van de recensie sterk verhoogt. Wij raden u aan om geen verdere persoonlijke informatie in de beoordeling op te nemen. Het plaatsen van een beoordeling is gebaseerd op uw toestemming. Ook een Chalet op Texel behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder opgaaf van redenen een beoordeling te weigeren. U kunt ons ook altijd vragen om uw recensie te verwijderen, via de contactpagina. Recensies kunnen ook worden gebruikt in andere marketingberichten van Een Chalet op Texel.

3. 3. Sociale media
U kunt ervoor kiezen om informatie van onze website te delen via sociale media, zoals Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Google en YouTube. Dit betekent dat de gedeelde informatie, met naam en interesses, zichtbaar kan worden voor bezoekers van uw persoonlijke pagina’s. Een Chalet op Texel raadt u aan de privacyverklaringen van de betreffende social media partijen aandachtig te lezen. Dit omdat het van toepassing is op de verwerking van uw persoonsgegevens door deze partijen.

4. 4. Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die inzicht geven in surfgedrag, zodat duidelijk wordt hoe Eenchaletoptexel.nl ook in de toekomst zo goed mogelijk kan blijven functioneren. Dankzij cookies ziet u bijvoorbeeld relevante advertenties. Daarnaast gebruiken we analytische cookies om bezoekersaantallen te meten, de tijd dat mensen op onze website zijn, maar we krijgen ook inzicht in hoe bezoekers onze sites gebruiken. Deze inzichten verwerken we in verbeteringen van de website. Advertentiecookies houden bij hoe vaak inhoud is bekeken en voorkomen dat u dezelfde advertentie te vaak te zien krijgt. Cookies worden op uw eigen computer opgeslagen en onthouden onder andere instellingen en voorkeuren. Ze zijn altijd anoniem en slaan nooit uw naam, adres, leeftijd of andere persoonlijke informatie op. U kunt cookies altijd verwijderen.

5. 5. Opslagperiode
Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor bovengenoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke (opslag)verplichtingen. Dit Privacy Statement bevat de verschillende bewaartermijnen die Een Chalet op Texel hanteert. Na afloop van de bewaartermijn zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren. Uiteraard ontvangt u van Een chalet op Texel geen informatie meer over verhuur of andere interessante mailings.

6. 6. Derden
Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen met derden delen wanneer dat nodig is:
In het kader van de levering van een dienst door deze derde partij die wij nodig hebben om uw verzoek uit te voeren, zoals IT-dienstverleners en servicepartners;
Om derden zoals Google in te schakelen, om de gegevens over uw gebruik van Een Chalet op de website van Texel te analyseren, om de website en communicatie te personaliseren en om Google Adsense advertenties te plaatsen om relevante advertenties weer te geven.
De meeste van deze derden zijn verwerkers en gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van Een Chalet op Texel. Deze partijen bevinden zich voornamelijk in Nederland of binnen de EU. Een Chalet op Texel verstrekt alleen persoonsgegevens aan partijen die garanderen dat zij de nodige maatregelen hebben genomen om de gegevens adequaat te beschermen. Met verwerkers wordt een verwerkingsovereenkomst gesloten die onder andere de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens door deze derden regelt.
Alleen wanneer Een Chalet op Texel daartoe wettelijk verplicht is, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, opsporingsdiensten en belastingdienst. Houd er rekening mee dat sommige van deze diensten verstrekkende bevoegdheden kunnen hebben om dergelijke communicatie af te dwingen. Een Chalet op Texel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van een dergelijke overdracht van persoonsgegevens en de daarmee verband houdende vereiste informatie.

7. 7. Veiligheid
Een Chalet op Texel hecht veel belang aan een goede bescherming van uw persoonsgegevens. Een Chalet op Texel heeft daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of anderszins ongewenste toegang. Dit is voor u zichtbaar door bijvoorbeeld het slotje dat in uw browser verschijnt bij het maken van een boeking. Ook medewerkers van Een Chalet op Texel of derden krijgen alleen toegang tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van hun taken. Ook raden wij u aan om bij het aanmaken van uw beheersaccount een zo veilig mogelijk wachtwoord te kiezen, geheim te houden en regelmatig te vernieuwen. Uw wachtwoord wordt bij ons versleuteld opgeslagen.

8. 8. Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens
U heeft het recht om uw volledige gegevens, zoals geregistreerd bij Een Chalet op Texel, in te zien en te laten wijzigen indien deze onjuist of onvolledig zijn. Ook dient u uw eigen gegevens, zoals opgeslagen in uw account, te wijzigen indien deze in de tussentijd wijzigen. Verder heeft u onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens door Een Chalet op Texel te verwijderen of te beperken, en het recht om Een Chalet op Texel te vragen uw persoonsgegevens aan uzelf of aan derden te verstrekken.

9. Contact opnemen met een Chalet op Texel
Om uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. U kan gevraagd worden een kopie van uw identiteitsbewijs bij te voegen. Voor andere vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens, deze privacyverklaring of andere zaken met betrekking tot onze diensten of deze website, kunt u contact met ons opnemen. Uw vraag of opmerking wordt deskundig, vertrouwelijk en zo spoedig mogelijk behandeld. Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt door Een Chalet op Texel. Het bijgewerkte Privacy Statement kunt u vinden op onze website met een duidelijke verklaring dat het een nieuwe versie betreft. Voor zover wij over uw e-mailadres beschikken, zullen wij u via e-mail op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen.

www.eenchaletoptexel.nl